Erb Jaslovských Bohuníc


sipka  Hlavné menu

Hlavná stránka
Stiahnite si...
Odkazy na iné stránky
Ankety
Naj?ítanejšie ?lánky

Rozšírené vyh?adávanie
Penzion skupinyChata Jižní ?echyChata u rybníka KomorníkaChata ?eská KanadaKomorníkChata StrmilovPenzionKunžakRybolovUbytování Jižní ?echyKomorník chataUbytování skupinUbytování v ?eské Kanad?

sipka  Obsah portálu

mínus Aktuality
mínus Fotogaléria
mínus História
mínus Kultúra
mínus Podnikanie
mínus REGATEL s.r.o.
plus Samospráva
mínus Služby
mínus Spolky
mínus ŠK Blava
mínus Šport
mínus Vzdelávanie
mínus Zdravotníctvo

sipka  Verejné vyhlášky, vývesná tabu?a

V tejto sekcii nájdete verejené vyhlášky a dokumenty zverejnené na vývesnej tabuli. Kliknutím na odkazy: -Oznámenie o za?atí staveb. konania - centrum vyra?ovania V1-parkovisko jaslovskebohunice.sk/web/storage/centrum vyradovania V1_parkovisko.pdf
-Návrh VZN 73, mení a dop??a VZN 51 o stravovaní v školských zariadeniach jaslovskebohunice.sk/web/storage/VZN/VZN 73 skolstvo - doplna VZN 51.doc
-Zmena stavby pred dokon?ením Euro Pumps Tech- Rozhodntie jaslovskebohunice.sk/web/storage/VerVyh/zmena stavby.pdf

Závere?ný ú?et obce za rok 2010 a stanovisko hl. kontrolóra jaslovskebohunice.sk/web/storage/VerVyh/Zaverecny ucet 2010.doc

-Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - JPÚ jaslovskebohunice.sk/web/storage/JPU.pdf
- Revitalizácia nám. sv. Michala I. etapa jaslovskebohunice.sk/web/storage/Oznam.doc

sipka  Zverej?ovanie

Zverej?ovanie zámeru predaja a prenájmu majetku obce:
Predaj majetku:

http://web.jaslovskebohunice.sk/download.php?sekce=7

V zmysle zákona ?. 546/2010, ktorý dop??a zákon ?. 40/1964 Zb. Ob?iansky zákonník zverej?ujeme zmluvy, faktúry a objednávky, ktorá nájdete po kliknutí na:
Zverej?ovanie zmluv http://web.jaslovskebohunice.sk/download.php?sekce=8

Zverej?ovanie faktúr http://web.jaslovskebohunice.sk/download.php?sekce=9

Zverej?ovanie objednávok http://web.jaslovskebohunice.sk/download.php?sekce=10

sipka  Cenníky

Cenník antukových kurtov - leto 2011
jaslovskebohunice.sk/web/storage/cennik_antuka_leto_2011.pdf

Cenník športovísk areál ŠK Blava - leto 2011 jaslovskebohunice.sk/web/storage/Areal SK Blava-cennik leto 2011.pdf

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnite si spravne poplatky.pdf v ?asti Ostatné súbory.

Cenník služieb poskytovaných obcou Jaslovské BohuniceStiahnite si cennik sluzieb.pdf v ?asti Ostatné súbory.


sipka  Kontakt

Obec Jaslovské Bohunice
Obecný úrad
Námestie sv. Michala 36/10A
919 30 Jaslovské Bohunice

Tel. 033 / 557 10 21 - 29
Fax 033 / 557 10 24
Ubytov?a: 033/ 559 22 94
Kultúra: 033/ 559 21 21 E-mail obec@jaslovskebohunice.sk

Názvy a ?íslovanie ulíc nájdete po kliknutí na Stiahnite si v ?asti Ostatné súbory, Ulice.zip.

Poruchy káblovej televízie hláste na ?íslo: 0949 719 889, 0905 312 283

sipka  Úradné hodiny na OcÚ

Po08.00-11.3012.30-15.30
Utnestránkový de?
St08.00-11.3012.30-16.30
Št08.00-11.3012.30-15.30
Pi08.00-11.3012.30-14.30

* ?o vám ponúka areál Mlyna
Vydané dňa 16. 10. 2007 (7513x prečítané)

Objekt Mlyna Spolo?nos? REGATEL s.r.o. Jaslovské Bohunice sa stala majite?om a za?ala prevádzkova? aj areál Mlyna, v priestoroch ktorého sa nachádza tenisový kurt aj strelnica /stre?ba na asfaltových holubov/. Krásne prostredie dop??a vodný náhon, ktorý pritekajúca voda odrazená z rie?ky Blava vo?akedy pohá?ala lopatky, dnes už len pozostatkov vodného mlyna. V sú?asnosti je odrazená do blízkeho jazierka za starým mlynom. Krásne prostredie na pozemku, ktorý obteká Blava, je ako stvorené na oddych a relax.
?o vám Mlyn ponúka? Pre?ítajte si ?alej.
Priamo v objekte domu je bar, letná terasa s vonkajším tane?ným parketom a možnos?ou v lete grilovania. Mlyn ponúka aj ubytovanie a v blízkej budúcnosti sa po?íta aj so sprevádzkovaním kuchyne.
Strelnica je otvorená každý de? a je aj možnos? pre deti povozi? sa na ko?och.

Priestory baru TerasaBar v Mlyne je otvorený celoro?ne :
* pondelok – piatok 15,00 - 22,00 hod.
* sobota a nede?a 10,00 - 22,00 hod.


Ubytovanie v Mlyne Ubytovanie v Mlyne

Je možnos? usporiadania firemných akcií a spolo?enských posedení, športových dní pre školy aj firmy, po dohode s možnos?ou zapojenia aj športového areálu ŠK Blava /dve tenisové haly, futbalové ihrisko, umelý trávnik/.
Regatel s.r.o. prevádzkuje aj Bar Na rybníku /vi?. ?lánok „Navštívte nový bar Na rybníku“/, kde je kapacita 70 miest a do budúcna sa po?íta tiež s kuchy?ou.

Kontakt: Ing. Mária Procházková 0918 640 445
e-mail: prochazkova@palmsoft.sk.

Celkový poh?ad na areál Mlyna


( Informačný e-mailVytlačiť článok )

sipka  ?itate?

Čitateľ neprihásený!

Užívateľské meno:
Heslo:


Registrácia nového čitateľa

sipka  Vyh?adávanie

Chcete rýchlo nájs? požadované informácie?Penzion skupinyChata Jižní ?echyChata u rybníka KomorníkaChata ?eská KanadaKomorníkChata StrmilovPenzionKunžakRybolovUbytování Jižní ?echyKomorník chataUbytování skupinUbytování v ?eské Kanad?

sipka  Anketa

Po udalostiach v atómke vo Fukušime aký máte postoj k našim dvom atómovým elektrár?am?

Nemám žiadnu obavu, elektriku potrebujeme.
944  (944 hl.)
Zvykol/la som si na blízkos? atómky.
679  (679 hl.)
Po nedávnych udalostiach som za?al/a ma? obavy.
610  (610 hl.)
Som proti jadrovým eletrár?am.
583  (583 hl.)
Ur?ite obavy mám, ale atómové elektrárne potrebujeme.
689  (689 hl.)
Je mi jedno odkia? je elektrika, hlavne že je.
708  (708 hl.)
Všetky jadrové elektrárne by sa mali zruši? a ?udia by mali s energiou šetri?.
639  (639 hl.)
Nemám na to žiadny názor.
539  (539 hl.)

Celkom hlasovalo: 5391


sipka  Termíny separovaného zberu a vývoz TKO v

Termíny:
Vývoz TKO je vždy v párny týžde? vo štrvtok. Vývoz kontajnerov na Sídlisku je každý štvrtok.
Termíny separovaného zberu v roku 2011:
240 l nádoby: 12.1., 9.2., 9.3., 6.4., 4.5., 1.6., 29.6., 27.7., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.
1100 l kontajnery: každý durhý týžde?.

sipka  Naj?ítanejšie ?lánky

Databáze je prázdná!


sipka  Kalendár

<<  Október  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

sipka  Informácie

Informa?ný portál obce Jaslovské Bohunice

Copyright Tripsoft, 2004
Kontakt na webmastera

Vytvorené pomocou redak?ného systému phpRS.

Bežíme na www.domains.sk.

Obsah tejto webstránky je chránený autorským zákonom. Bez súhlasu autorov je použitie materiálov tu uvedených zakázané.